Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
Beszámoló 2013
Beszámoló 2014
Beszámoló 2015
Beszámoló 2016
Beszámoló 2017
Beszámoló 2018KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619-00000000
 

 

Pályázati Támogatás 2018. év.

NAE
                                                          Pályázat

NEA
                                                          Pályázatunk
                                                          támogatjaSzerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor

Jelenleg nem elérhető !
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.hu


Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2019. évi Pályázat
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
K Anna
P Anna
L Richárd
Sz Roland
Sz Gergő
H Fanni
M Kristóf
N Anna
D Péter
Sz Anikó
H Panna
F Tamás
B Rajmond
H Dorka
H Virág
M Levente
Cs Renáta
V Marcell
G Dominika
P Boglárka
Ó Timea
D Kristóf
P  Zoe
LHanna
G Bence
Sz Martin
Sz Eszter
Sz Eszter

H Zsófia

J Dominika

35000
32000
25000
38000
33000
35000
30000
28000
30000
32000
25000
30000
30000
20000
20000
20000
30000
38000
32000
30000
25000
30000
32000
32000
35000
30000
45000
45000
17000
35000
A 2018. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
874000,- Ft


Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2020. évi Pályázat
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
H Dorka, Virág
P Zsolt
Sz Martin
N Anna
Sz Anikó
D Kristóf
D Anita
G Bence
J Dominika
B Johanna, hiányos
Ó Csilla
H Dominika
S Marcell
V Aliz
D Emese
M Áron
L Hanna
A Milán
H Fanni
L Richárd
K Anna
Sz Anna
H Zsófia
B Rajmond
M  Kristóf
Zs Kristóf
50000
33000
33000
35000
30000
30000
40000
30000
30000

33000
38000
40000
40000
35000
35000
30000
32000
25000
25000
25000
38000
35000
30000
33000
27000
A 2018. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
839000,- Ft

Péntek Lajos Csökentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2021. évi Pályázat

Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
L Richárd
D Péter
B Sára
V Kíra
D Anita
K Anna
G Luca
T Lia
P Zsolt
L Hanna
Zs Kristóf
L Jázmin
H Fanni
D Kristóf
G Dominik
Sz Anikó
P Anna
G Bence
N Anna
V Marcell
30000
32000
25000
30000
35000
40000
45000
40000
40000
40000
45000
40000
30000
30000
45000
30000
35000
35000
35000
32000
A 2021. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
714000,- FtKöszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest. XVI. Kolozs u. 39. 3. emelet 55.
Internet oldalán
 Beszámoló az Alapítvány 2021. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.    Visszatekintés a 2019-2020. évekre
II.   Szöveges Beszámoló a 2021. évről

III.  Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő


Visszatekintés a 2019-2020. évekre

A jelzet időszak részletes beszámolóját az Alapítvány weblapján nem tettük közzé, míg a hivatalos beszámolási kötelezettségünknek határidő betartásával eleget tettünk. 

Jelen beszámolóban viszont az említett időszak legfontosabb eseményeiről  ezen a helyen is  beszámolunk.

Az említett két évben az Alapítvány működtetése az azt megelőző  évekhez hasonló módon és rendben történt.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2020. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívására sor került


.Az alapítványi befektetések az Állampapírokban  megújításra kerültek és annak hozadékát csökkentlátó gyermekek támogatására fordítottuk a
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Egyesületével, VGYKE közösen kiírt Pályázatokat finanszíroztuk.

A 2019-20. években is csökkentlátó tanulók pályázati támogatására került sor, melyek konkrét támogatási összegei a 2021. évi pályázati támogatással együttesen ezen lap bal oldalán levő évek szerint rendezett három táblázatokban megtalálhatók.

Mindkét évben  az október hónapokban kiírt   Pályázataink által  a 2019. évben 30 tanuló  támogatására nyílt lehetőségünk 874.000,-Ft összeggel, a 2020. évben 26 tanulót 839.000,-Ft tervezett összeggel támogattuk. .

Mindkét évben a kiírás keretösszegénél  magasabb összeg kifizetésére került sor, részben a több nagyon megalapozott pályázatokra tekintettel, másrészt a tanuláshoz szükséges eszközök megemelkedett ára miatt.

Alapítvány szervezeti működtetésében változásra ebben az időszakban nem került sor.


II. Szöveges Beszámoló a 2021. évről


A két éve életünket terhelő pandémia erősen behatárolta az Alapítványunk működtetését. Más szervezetekhez hasonlóan  ügyintézésünk az Internet lehetőségeit kihasználva történt.

A beszámolókkal kapcsolatos a civil szervezetekre vonatkozó törvényi előírások szerint, mindhárom Hivatal részére a beszámolási, illetve bevallási kötelezettségünknek eleget tettünk. 

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően is eleget tettünk, továbbá az Ügyfélkapun  keresztül az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2020. évi Alapítvány történéseit tartalmazó  nyomtatványt az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk a NAV részére az éves bevallásunkat időben megtettük.

Alapítványi munkánk  fő adatait az Alapítvány nyitó Weblapján is közzétettük a 2021. évben.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2021. évben is immár a tizedik éve   a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány anyagi támogatásokat nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2021. évi pályázat nyertesei számára.

A 2021. év október hónapban kiírt a csökkentlátó gyermekek tanulását és életvitelét támogató Pályázatunk a
http://nordtekekom.hu/simasz/alapitvany.html  címen  elérhető volt.

Technikai okok miatt szükségessé vált új webtárhely bérlése és a weblap kialakítása és új e-mail címek létesítése.

Az ezzel kapcsolatos 3021. évben megkezdett munkánk a 2022. évre is áthúzódott. 
Munkánk  kapcsán új Domain név egyszerűsíti a tájékoztatást és a kapcsolattartást, mely elérhető a .
http://pentekalapitvany.hu weblap címen.

Alapítványuk részére új e-mail címeket is létesítettünk:

feherbot@pentekalapitvany.hu és a nincskep@pentekalapitvany.hu címeken.


Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást ismételten közzétettük tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2020.  évi 1% felajánlása alapján 97 445,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2021.   évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2021 január hónapban a  2020. évről  pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2020. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2021. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2021. július 8. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE -vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2021. évben történő előkészítésére.

2021. szeptember 17. napjától már letölthető volt a http://nordtekekom.hu/simasz/alapitvany.html weblapunkról..

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2018. október hónapban. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat  2021. október 22. napon záródott. A nyertes pályázók számláit 2021. év december 10. napig volt lehetőség benyújtani.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.


A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet Magyarországon tanuló, magyar állampolgárságú általános, közép, felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

 A pályázat keretösszege 650.000,- Ft., amely az Alapítvány tőke kamataiból és az SZJA 1% támogatási keretéből kerül finanszírozásra.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1% támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 20 gyermek támogatására került sor 714.000,-Ft összegben. Egyes tanulók kivételes helyzete okán a kuratórium döntése értelmében a tervezett összegen felül 64.000,-Ft plusz összeg került kifizetésre.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző  évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
.
...........................................................

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések.

A pályázat zárását követően  2021. november 28. napon tartottunk kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve, a pályázatok megalapozottságára tekintettel mind a 20 beérkezett Pályázatot támogatni tudtuk. A tanulást könnyítő eszközök árának emelkedésese okán a betervezett 650.000,-Ft keretösszegen túl megosztva 64.000,-Ft plusz támogatás került betervezésre, így összesen 714.000,-Ft összeggel támogattuk a 2021 évben az Alapítványunkhoz érkező pályázókat.

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó  e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1% felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával, kapcsolódva a fontos társadalmi igény szerinti más családtámogatásokhoz.

Az Alapító néhai Péntek Lajos úr munkáját nagyra értékelve  a kuratóriumi döntéseinkkel a Pályázat előkészítésénél és elbírálásoknál    figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

Javaslat a látássérültségből adódó speciális helyzetek segítésére

Az egyénileg nehezen kezelhető ügyek, élethelyzetek segítéséhez javasoljuk a  Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével történő kapcsolatfelvételt személyesen vagy az alább közöltek szerint.

Cím:                       1146 Budapest, Hermina út 57.
Levelezési cím:     1380 Budapest, Pf. 1075
Telefonszám:         06 1 384 55 41
Weblap:                 http://www.vgyke.com

Ezen a helyen levő központban a Láthatár bolt által kínált eszközök nagyban segítik a csökkentlátók speciális ellátását.

Továbbá a látássérültek számára szükséges eszközökhöz való hozzájutás érdekében a pályázás eredményéről történt e-mail tájékoztatásunkban közreadtuk a VGYKE Láthatár Segédeszköz Bolt elérhetőségét.

Kiemelnék egy nagyon fontos körülmény, mely az alapítványi munkát segítette.

A 2018. évi NEA-TF-18-M (EMET) pályázati részvételünk kapcsán a -mint arról már beszákoltunk- számítástechnikai eszközeink korszerűsítésére került sor, amely az azóta eltelt időben hatékony és üzembiztos alapítványi ügyintézést, és egyéb munkát tettek lehetővé.

Ismételt köszönet  az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásáért.

Egyéb intézkedések

Alapítvány pénzintézete a K&H Bank megkeresésére adategyeztetésre került sor a 2021. év december hónapban, ennek kapcsán a törvényi előírásokat figyelembe véve nyilatkoztam, hogy külföldről nem érkezett Alapítvány részére támogatás. a pénzügyi átláthatóság érdekében közöltem, hogy Alapítvány vagyona Állampapírokban van és annak kamataiból van lehetőségünk csökkentlátó gyermekek pályázati támogatására.


III. Pénzmozgások áttekintése

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

Az 1%  felajánlásoknak köszönhetően:
     2019. évben   80.217,-Ft
     2020. évben   97.445,-Ft
     2021. évben 101.780,-Ft
összeg segítette az Alapítványi munkánkat, mely összegek a csökkentlátó gyermek által benyújtott pályázatok támogatási összegét gyarapították. Köszönet ezekért a támogatásokért!

Pályázati támogatásra a 2019. évben összesen 21 fő részére 624.870,-Ft összeg került kifizetésre, ebből 2018. évről 2 fő részére 45.000, Ft, míg 2019. évben 19 fő részére 579.370,-Ft összegben

Pályázati támogatásra a 2020. évben összesen  29 fő részére 951.520,-Ft összeg került kifizetésre, ebből  2019. évről 5 fő részére 142.630,-Ft,  a 2020 évben 24 fő részére 808.890,-Ft összegben.

Pályázati támogatásra a 2021. évben 20 fő részére 714000,- Ft   összeg került kifizetésre

Egyéb a pénzüggyel kapcsolatos adatokat a Bíróság részére küldött beszámolóban lesznek feltüntetve a megadott határidőig, mely közzétételre is kerül.


A 2011. évben kelt.  Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2021. február 7..

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.


 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az alapítói jogokkal felruházott kuratórium.
Sipos Balázs, képviselő    Budapest 2017. május 31

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre Jelenleg nem elérhető ! www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.