Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
Beszámoló 2011
 Beszámoló 2013
Beszámoló 2014KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.huPéntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2015. évi Pályázata
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
Formátum az adatvédelemre tekintettel

H. Panna
30000
G. Máté
30000
B.Leticia J.
30000
F. Norbert
30000
Sz. Alex
30000
N. Fruzsinna
30000
B. Odett
30000
B. Róbert
30000
K. Patrik
30000
U. Vendel
30000
H. Gábor
30000
B. Norbert
30000
L. Hanna
50000
Z. Boglárka
30000
V. Balázs Gy
30000
H. Márk A
30000
M. Kíra
30000
N.Szabolcs
30000
K.Baslázs
30000
H. Péter
30000
K. Patricia
30000
B. Eszter
30000
T. Dávid
30000
A. Mihály
30000
A 2015. évben  a Kuratórium  döntése szerinti támogatás összesen:
720.000 Ft
A 2015. évi Pályázat keretében
 22  Pályázó támogatására folyósított összeg:

Elmaradt OEP támogatás miatt    H. Márk pályázó részére
2016. február hóban

647.773,
-Ft.
23.948,- Ft


Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1202 Budapest, Kulcsár u. 10/C fszt. 1.
Internet oldalán
 Beszámoló az Alapítvány 2015. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2015. évről
II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2015. évről

2015. évi Beszámoló közzététele

A beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint, a 2014. évben történteket tartalmazó éves szöveges Beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük a 2015. évben.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk, továbbá az Ügyfélkapun  keresztül az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2015. évi Alapítvány történéseit tartalmazó  PK-141 jelű: az egyszeres könyvvitelt vezető  egyéb szervezetek beszámolót Interneten megküldtük, továbbá a Péntek Lajos Csökkentlátó Alapítvány részére az adófizetők 1%  felajánlásáról az erre a célra rendelt nyomtatványon beszámoltunk.

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2015. évben is az előző négy évhez hasonlóan  a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével együttműködve ismét pályázatot írtunk ki a csökkentlátó tanulók támogatására. Alapítvány anyagi támogatást nyújtott a csökkentlátó gyermekek tanulását  és életvitelét segítő eszközök beszerzéséhez a 2015. évi Pályázat nyertesei számára,
továbbá külön szervezésben lehetőséget biztosított, hogy az erre igénytartó gyermekek egyházi gyűjtésből  jó minőségű használt ruhához jussanak.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%- os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2014.  évi 1% felajánlása alapján 67.717,-Ft  plusz összeg segíti a gyermekek támogatását.   K ö sz ö n e t   érte!

A 2015. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

2015. január hónapban a  2014. évről pénzügyi kimutatást elkészítettük.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

NAV és KSH felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

- május a 2015. évi 1% támogatás folyósításának igénylése ( NAV )

- május Statisztikai jelentés a KSH felé

- május Bevallás készítése ( NAV )

- szeptember 1 % SZJA lehívása esedékes

A 2015. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos több éves pozitív tapasztalatokra a
2015. július 7. napon tartott kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, a továbbiakban VGYKE -vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2015. évben történő előkészítésére.

 A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2015. szeptember 22. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat 2015. október 30. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 650.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását terveztük.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az előző négy évhez hasonlóan az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.
A 2015. évben összesen 36 pályázat érkezett több szempontra tekintettel nagyon indokolt kérésekkel.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések

A pályázat zárását követően 2015. november 23. napon ismét kuratóriumi ülést tartottunk, napirend szerint a pályázatok elbírálását végeztük.  A pályázók kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak, erősen csökkentlátó tanulók, jó iskolai eredménnyel rendelkezők voltak. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján 24 Pályázót részesítettünk támogatásban. 

A támogatottak között voltak halmozottan sérültek, mozgás plusz látássérült gyerekek is.
A pályázati kiírás értelmében az alapítványi támogatás utófinanszírozás keretében történhetett. Előző években is több esetben előfordult, hogy ez a  körülmény akadályt jelentett a megítélt támogatás igénybevételéhez. Más esetben a megpályázott eszköz beszerzése jelentett gondot, ennek kiváltására alkalmas eszköz ára viszont meghaladta a Pályázó anyagi lehetőségeit a jelentősebb önerő vonatkozásában. Ezen okok miatt 2015. évben a visszalépés következtében, a kuratórium döntése szerinti alapítványi támogatást egy esetben nem tudtuk átadni, továbbá egy támogatásra ezen ok miatt csak 2016. év elején került sor.

A pályázati kiírás alapján a huszonnégy nyertes pályázó közül, egy pályázó nem tudott eleget tenni az említett okok miatt az előfinanszírozás feltételének. A fent említett körülmények is megalapozták a nagyon erős rászorultságon túl, a további plusz három tanuló támogatását biztosító kuratóriumi döntést, mely értelmében egyenként 30.000,-Ft összegben kaptak támogatást a több szempontból is nagyon indokolt kéréseket benyújtók.
Így összesen 23  kérést benyújtó diák részére utaltunk a mellékelt táblázat szerinti támogatást. azonban az egyik pályázó támogatására csak 2016. évben kerülhetett sor a készülék hozzájutás bonyodalmai miatt.

A kiírási feltéteknek megfelelően a támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó beleértve a most támogatásban nem részesülteket is, e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával.

Egyéb kérdések

Az új törvényi szabályozás értelémében az Alapító Okirat tervezett átszerkesztése céljából a Budapest Civil Információs Centrumának továbbképzésén vettünk részt.

 A kuratórium a jelenleg érvényes törvényi keretek  betartásával tudja az Alapító írásban és szóban tett közléseit figyelembe venni, a  Bíróság 2011.03.31. napon kelt végzésére, a módosított Alapító Okiratra vonatkozóan, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/32.

Az Alapító munkáját nagyra értékelve -kisebb módosítással- a kuratóriumi döntéseinkkel a Pályázat előkészítésénél és elbírálásoknál    figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

A kuratórium jelenleg is aktív munkát végző tagjai a jövőben is vállalják a gyermekek érdekében végzett munkájukat.

Javaslat a látássérültségből adódó speciális helyzetek segítésére

Az egyénileg nehezen kezelhető ügyek, élethelyzetek segítéséhez javasoljuk a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével történő kapcsolatfelvételt személyesen vagy az alább közöltek szerint.

Cím:                       Budapest, Hermina út 57, 1146
Levelezési cím:     1380 Budapest, Pf. 1075
Telefonszám:         06 1 384 55 41

Továbbá a látássérültek számára szükséges eszközökhöz való hozzájutás érdekében a pályázás eredményéről történt e-mail tájékoztatásunkban közreadtuk a VGYKE Láthatár szolgálat elérhetőségét.

II. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2015. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából és banki kamatokból adódott.

A 2015. évben az adózók 2014. évi  1%-os felajánlása nyomán
67.717,-Ft érkezett.  Köszönet érte !

 Bevételek:
Folyószámlán levő összeg kamata:                                  1.209,-Ft
Állampapír részkamat:                                                 610.504,-Ft
                                                                              --------------------
Összesen:                                                                   611.713,-Ft

Az Állampapír további kamatrésze újra-befektetésre került.

Bankköltség:                                                                   9.180,-Ft

Működési költségre:                                                       7.288, Ft.
 
  A könyvelést saját magunk végeztük, valamint az ügyintézésekkel járó utazási költséget mi finanszíroztuk.

Pályázati támogatás összege 22 tanuló részére:               647.773,-Ft.

   ebből  a 2014. évről 1 Pályázat januári kifizetése:         30.000,-Ft
                                                                                  -----------------
A 2015. évi Pályázati támogatásban részesült 23 tanuló: 677.773,-Ft összegben.

A 22 támogatáson túl a 2015. évben Pályázók közzül

egy tanuló a támogatást  2016. év elején kapta meg    23.948,- Ft összeget  az  OEP támogatás okán.

Az alapítvány 25.751.000,-Ft tőkéje 2017. év májusig, továbbá 1.350.000,- Ft Kamatozó Kincstárjegyben lekötésre került egy évre.

A működési és egyéb kiadásokra a K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 233.554,-Ft.

Az egyéb pénzügyi intézkedésekről  a Bíróságnak beszámoltunk.

A Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2016. május 31.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.

 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.