Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 362-5170
Villámposta:
info@dsy.hu

Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1163 Budapest, Kolozs u. 39- III/55.

Internet oldalán
 

  ALAPÍTÓ OKIRAT
  Praeambulum
(Az eredeti dokumentum másolata)

Péntek Lajos alapító, attól a céltól vezérelve, hogy a csökkentlátó gyermekeket, illetve azok közül a legjobb tanulókat –akik szociális helyzetüknél fogva erre rászorulnak, továbbtanulásban segítsem az egész országban, az alábbi Alapítványt teszem:
 1. Az Alapító: Péntek Lajos (1-291115) Budapest, XX. Kulcsár u. 10/C. fszt. 1.

 2. Az Alapítvány neve:
  Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
  Az Alapítvány önálló jogi személy

 3. Az Alapítvány székhelye: 1202. Budapest, XX. Ker. Kulcsár u. 10/C

 4. Az Alapítvány célja: Azon csökkentlátó tehetséges és szociálisan rászorult gyermekek támogatása egyszeri támogatás, vagy ösztöndíj formájában, akik tanulmányaikat elsősorban az alábbi területen kívánják folytatni:

 • irodalmi téren

 • zenei tudásuk továbbfejlesztésében

 • képzőművészeti vonatkozásban

 • jogi pályán közgazdaságtudományi területen

 1. Az Alapítvány vagyona: Az Alapító által rendelkezésre bocsátott 10.000,-Ft, azaz tízezer forint.
  Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármilyen más módon támogatni kívánja.
  Az Alapítvány céljait alapvetően az Alapítvány vagyonának kamatából kell megvalósítani, de kivételesen teljesíthető támogatás az Alapítvány vagyonából is, úgy, hogy az 10.000,-Ft alá nem csökkenhet. Az Alapítvány vagyonának 10.000,-Ft feletti része vállalkozásba is fektethető.

 2. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium. A Kuratórium létszáma 3-7 fő. A Kuratórium életfogytig tartó elnöke az Alapító. A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel 3 éves időtartamra, mely megbízás meghosszabbítható, illetve visszavonható. A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során felmerülő költségeiket az Alapítvány megtéríti. A Kuratórium kezeli az Alapítvány vagyonát és dönt annak célszerinti felhasználásáról. Jogköre az alapító okirat módosítása, kiegészítése, továbbá saját működési rendjének kialakítása. A Kuratórium évente legalább egyszer, de szükség szerint többször is ülésezik. A Kuratórium döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A Kuratórium minden év november 15.-ig dönt a támogatásban részesülők személyéről, valamint a támogatás módjáról és mértékéről, és erről december 20.-ig értesíti az érintetteket.

 3. Az Alapító halála után az alapító feladatokat az Alapítványt engedélyező szerve veszi át és látja el.

 4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. sz. törvényerejű rendelettel módosított Polgári Törvénykönyv 74/a-74/f. pont paragrafusai szerint kell eljárni.

Budapest, 1989. december 5.

Péntek Lajos
Alapító

Jóváhagyom:
Szociális- és Egészségügyi Minisztérium
nevében jóváhagyom:
dr. Illés Béla
miniszterhelyettes

Budapest, 1989. december

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2002. július 01.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre web.nordtelekom.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.